DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH – Kapor na scéne: Škaredé káčatko (Pozor zmena!)

474 474 people viewed this event.

Zo zdravotných dôvodov nemôže účinkovať divadlo Kapor na scéne, namiesto nich sa divákom predstaví Divadlo NaHojdačke.


Kedy stromy spievajú

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 pripravujeme nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia bude opäť niesť silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Plánovaná premiéra má byť začiatkom leta 2022.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

 


Nezáleží na tom, ako vyzeráš a odkiaľ pochádzaš – dôležité je, aké máš srdce.

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden tatko Káčer, ktorý chcel pomôcť svojej milovanej manželke, a tak ju poslal na naozajstnú „materskú dovolenku“. O čerstvo nakladené vajíčka sa skúsi postarať sám! Zvládne to? Čo urobí, keď zistí, že jedno káčatko je iné ako ostatné? A ako sa popasuje s novým prostredím samotné „škaredé káčatko“? Nájde si tu kamarátov?

Zábavno-poučná rozprávka pre deti (od 3 rokov) voľne inšpirovaná známym  príbehom H. Ch. Andersena o káčatku, ktoré bolo iné ako jeho súrodenci.

Hravé predstavenie s prvkami improvizácie, ktorého súčasťou sa môžete stať aj vy…

 

Dátum a čas

17.08.2022
17:00
 

Miesto

Sad na Studničkách
 

Typ podujatia

 

Zdielať

Scroll to Top