kontakt

organizátor

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1
0 11 31 Žilina

Web
E-mail
Tel.

+421 41 70 63 321, +421 905 477 707
+421 41 70 63 322, +421 905 880 315

partneri

STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE

Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina

www.novasynagoga.sk
info@novasynagoga.sk

NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

J. M. Hurbana 220/11, 010 01 Žilina

www.stanica.sk
info@stanica.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA (MK ŽILINA)

Ul. Sv. Cyrila a Metoda, 010 08 Žilina

www.mkzilina.sk
riaditel@mkzilina.sk

ROSENFELDOV PALÁC

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina

www.rosenfeldovpalac.sk
info@rosenfeldovpalac.sk

+421 41 76 49 692

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE

Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

www.krajskakniznicazilina.sk
kniznica@krajskakniznicazilina.sk

+421 41 72 33 090

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE

Ul. Štefánikova č.2, 010 01 Žilina

www.pgu.sk

+421 41 56 22 522, +421 904 926 949

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA ŽILINA (TIK ŽILINA)

Námestie A. Hlinku 9, 010 01 Žilina

www.tikzilina.eu
info@tikzilina.eu

+421 (0) 907 845 567

POVAŽSKÉ MÚZEUM

Topoľová 1, 01003 Žilina

www.pmza.sk
muzeum@pmza.sk

Scroll to Top