Finále Detskej Tour Petra Sagana

288 288 people viewed this event.

Organizátor a usporiadateľ: Cyklistická Detská Tour, Sportinstitut s.r.o., Slovenský zväz cyklistiky, OZ Šport spája, Mesto Žilina

Dátum konania súťaže
18.septembra  2022 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa:
Lesopark Chrasť – detské ihrisko
Univerzitná ulica 

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej Tour. 

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.30h hod. ostatné kategórie následne až po rodičov.

Miesto a čas prezentácie
Reštaurácia Brasséria Lesopark Chrasť
17. septembra / 17.00h – 18.00h
18. septembra / 08.00h – 10.00h     

Prihlásenie
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na https://dtps7.mtbiker.sk/registracia

Prihlásiť sa dá aj priamo na prezentácií aj pokiaľ nie ste vopred prihlásený online. DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa priebežného poradia súťaže,  ostatní štartujúci podľa času fyzickej prezentácie, a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.  Pokiaľ nasadený cyklista z priebežného poradia nie je online prihlásený na štart nebude postavený prednostne.

Kategórie

Baby 2018 a viac
Mikro 2016– 2017
Mili 2014– 2015
Mini 2012– 2013
Mladší Žiaci-čky 2010– 2011
Starší Žiaci-čky 2008– 2009

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách.

Program
Počas celého dňa bude doprovodný program a atrakcie.

Štartovné
0 €   kategória baby
3 €   kategória mikro až starší žiaci
5 €   rodičia

Ceny
Každý účastník obdrží  tyčinku Bombus, minerálku Rajec.
Kategória Baby je nesúťažná. Všetci účastníci finále obdržia pamätnú medailu.
Kategória mikro  až rodičia prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana, ceny od partnerov.

Bodovanie DTPS pre rok 2022. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23  až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 35 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33 až po tridsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.  Pre rok 2022 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa a to aj v prípade straty 1, či viacerých kôl na víťaza.  Do konečného bodovania sa započítava 5 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej respektíve žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.

Trate Detskej tour
Trate pre DTPS pre rok 2022 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Súťaž rodinných príslušníkov:
Súťaže sa môžu zúčastniť aj rodinný príslušníci účastníkov pokiaľ majú aspoň 25 rokov a viac a majú príbuzenský vzťah s účastníkom detských kategórií DTPS. Trať a počet okruh ako mladší resp. starší žiaci.

Mapka areálu

Prístup k trati a parkovanie
Parkovanie priamo v areáli Žilinskej Univerzity. Vstup na detské ihrisko od parkovacej brány cca 100 metrov. Venujte pozornosť pri prechádzaní hlavnej cesty z parkovania do areálu súťaže. Rešpektujte pokyny organizátorov, prípadne mestskej polície.  Parkovanie bude bezplatné .

Iné

  1. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na detskatour.sk
  2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
  4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
  5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky).
  6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
  7. Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate.
  8. Z tohto podujatia bude zhotovený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle organizátora, FB stránke. Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.
 

Dátum a čas

18.09.2022
 

Miesto

Lesopark Chrasť
 

Typ podujatia

 

Zdielať

Scroll to Top