KIOSK 17 – Festival blízkeho stretnutia

78 78 people viewed this event.

Festival Kiosk každý rok hľadá tému, ktorá sa dotýka alebo definuje slovenskú, respektíve stredoeurópsku scénu.

 

V aktuálnom 17. ročníku sa zmeriame na INVÁZIE a ich rôzne podoby. Invázie chápeme ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme. Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry.

 

Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? 

Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy?

 

Do Žiliny a jej okolia prinesie festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac či menej invazívne umelecké formy.

 

Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!

 

Dátum a čas

25.07.2024 - 28.07.2024
 

Miesto

Stanica Žilina-Záriečie + Nová synagóga
 

Typ podujatia

 

Zdielať

Scroll to Top