Cestovateľské výpravy Irmy Stern

86 86 people viewed this event.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

 

14.00 / Tvorivá dielňa pre deti
Deti sa oboznámia s juhoafrickou maliarkou Irmou Stern a jej dielami. Vyskúšajú si a naučia sa tiež pracovať s podobnými materiálmi a pomôckami, aké využívala aj samotná umelkyňa. Keďže v maliarskej tvorbe Irmy Stern badať prvky post impresionizmu a expresionizmu,v tvorivej dielni sa budeme s deťmi venovať tvorbe klasických zátiší technikou kresby suchým pastelom. Záhrada Rosenfeldovho paláca ponúka pestrú škálu rôznorodých zákutí, ktoré si deti budú môcť vybrať a následne nakresliť.

 

17.00 / Prednáška
Účastníci sa na tejto prednáške oboznámia so životom juhoafrickej umelkyne Irmy Stern. Irma Stern bola maliarkou, sochárkou a cestovateľkou. Jej cesty naprieč Afrikou, ktoré podnikala sama bez spoločnosti niekoho iného, ovplyvnili jej tvorbu, v ktorej sa miešajú vplyvy impresionizmu a expresionizmu. Jej diela v súčasnosti vytvárajú priestor pre diskusiu najmä na tému kolonializmu a post-kolonializmu, keďže zobrazujú okrem iného pôvodných obyvateľov afrických štátov. Prednáša Bc. Matěj Dvořák.

 

18.45 / Workshop pre dospelých
Pod odborným vedením si účastníci vyskúšajú výtvarné techniky maliarky Irmy Stern, o ktorých počuli na prednáške. Pod vedením odborníka si osvoja výtvarné techniky umelkyne. Vyskúšajú si prácu s rôznymi výtvarníckymi pomôckami a materiálmi. Workshop vedie Mgr. art. Kristína Rambousek.

 

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu. Vstup zdarma.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

Dátum a čas

16.07.2024
14:00
 

Miesto

Rosenfeldov palác
 

Typ podujatia

 

Zdielať

Scroll to Top